Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata John,
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata Panjo/Paĉjo,
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via retpoŝto.
Thank you for your E-mail.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite / send…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Please add me on...messenger. My username is…
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his/her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
Take care.
Viesti perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
I love you.
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
With best wishes,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
All the best,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
All my love,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
Lots of love,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Multa amo,
Much love,
Epämuodollinen, viestissä perheelle