Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Querido Juan:
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Mamá / Papá:
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Querido tío José:
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hola Juan:
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hola Juan:
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Juan:
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Querido:
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mi amor:
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amado Juan:
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Gracias por su / tu email.
谢谢您的邮件。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Fue un placer escuchar de ti / usted.
很高兴再次收到您的来信。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Escribo para decirle / decirte que...
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
¿Tienes / Tiene planes para... ?
你对...有什么计划吗?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Me complace anunciar que...
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Estoy encantado(a) de escuchar que...
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
Siento informarte que...
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Lamenté mucho cuando escuché que..
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
请在...上加我,我的用户名是...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
X te envía muchos cariños.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Saluda a X de mi parte.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Espero saber de ti pronto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Escríbeme pronto.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Escríbeme cuando...
当...,请回复我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Escríbeme cuando tengas más información.
如果你有更多消息,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Cuídate / Cuídense
保重。
Viesti perheelle ja ystäville
Te amo,
我爱你。
Kirje kumppanille
Cariños,
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Cariños,
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Cariños,
最衷心的问候,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Mis mejores deseos,
一切顺利,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Con todo mi amor,
致以我的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Con todo mi amor,
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Con amor,
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä perheelle