Japaniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Querido Juan:
太郎君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Mamá / Papá:
お母さんへ/お父さんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Querido tío José:
太郎おじさんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hola Juan:
太郎君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hola Juan:
太郎君へ
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Juan:
太郎君、
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Querido:
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mi amor:
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amado Juan:
太郎へ
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Gracias por su / tu email.
メールをくれてありがとう。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Fue un placer escuchar de ti / usted.
メールをもらってうれしかったよ。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Escribo para decirle / decirte que...
喜んで・・・・を報告します。
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
¿Tienes / Tiene planes para... ?
・・・・に何か予定はありますか?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Me complace anunciar que...
・・・・を喜んで報告します。
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Estoy encantado(a) de escuchar que...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Tietojen tai uutisten välittäminen
Siento informarte que...
残念だけど・・・・を報告します。
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Lamenté mucho cuando escuché que..
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
X te envía muchos cariños.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Saluda a X de mi parte.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Espero saber de ti pronto.
お返事を楽しみに待っています。
Vastauspyyntö
Escríbeme pronto.
返信を待っています。
Suora vastauspyyntö
Escríbeme cuando...
・・・・の時はまた連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Escríbeme cuando tengas más información.
何かあったらまた連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Cuídate / Cuídense
元気でね
Viesti perheelle ja ystäville
Te amo,
好きだよ
Kirje kumppanille
Cariños,
じゃあね
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Cariños,
じゃあね
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Cariños,
よろしく
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Mis mejores deseos,
元気でね
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Con todo mi amor,
体に気をつけてね
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Con todo mi amor,
元気でね
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Con amor,
元気でね
Epämuodollinen, viestissä perheelle