Venäjäksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Dear John,
Дорогой Иван,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Дорогая мама/папа
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Привет, Иван,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Здорово, Иван,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Иван,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Любимый (ая),
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Дорогой мой...
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Милый Иван,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your E-mail.
Спасибо за E-mail.
Aiempaan viestiin vastaaminen
It was good to hear from you again.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Aiempaan viestiin vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Извини, что так долго не писал(а)
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Мы так давно не общались
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
It was so kind of you to write / invite / send…
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
С удовольствием сообщаю, что...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Я был рад услышать, что...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Я так сожалею о...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Please add me on...messenger. My username is…
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his/her love.
...тоже шлет приветы.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Передай ... привет от меня.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Ответь как можно скорее
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Напиши, если/когда...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Береги себя.
Viesti perheelle ja ystäville
I love you.
Я тебя люблю.
Kirje kumppanille
Best wishes,
С наилучшими пожеланиями
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
С наилучшими пожеланиями,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
С уважением..
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All the best,
Всего наилучшего,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All my love,
С любовью,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Я вас люблю,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Much love,
Люблю,
Epämuodollinen, viestissä perheelle