Tšekiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Dear John,
Milý Johne,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Milá mamko / Milý taťko
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Ahoj Johne,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Čau Johne,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Johne,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Můj milý / Má milá,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Můj/Má nejdražší,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your E-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Aiempaan viestiin vastaaminen
It was good to hear from you again.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Aiempaan viestiin vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
It was so kind of you to write / invite / send…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Please add me on...messenger. My username is…
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his/her love.
... posílá pozdrav!
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Napiš brzy.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Opatruj se.
Viesti perheelle ja ystäville
I love you.
Miluji tě.
Kirje kumppanille
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All the best,
Jen to nejlepší,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All my love,
S láskou,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Lots of love,
S láskou,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Much love,
S láskou,
Epämuodollinen, viestissä perheelle