Ruotsiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Dear John,
Hej John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Hej mamma/pappa,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Hallå John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Hej John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Min älskling,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Raring,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Min käre John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your E-mail.
Tack för ditt mejl.
Aiempaan viestiin vastaaminen
It was good to hear from you again.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Aiempaan viestiin vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Jag skriver för att berätta att ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
Har ni några planer för ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
It was so kind of you to write / invite / send…
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
Jag är glad att kunna berätta att ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Jag är glad att höra att ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Please add me on...messenger. My username is…
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his/her love.
... hälsar.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Hälsa ... från mig.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Mejla mig så fort som möjligt.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Mejla mig gärna när ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Sköt om dig.
Viesti perheelle ja ystäville
I love you.
Jag älskar dig.
Kirje kumppanille
Best wishes,
Hälsningar,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
Hjärtliga hälsningar,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
Hjärtligaste hälsningar,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All the best,
Jag önskar dig allt gott,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All my love,
Många kramar,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Puss och kram,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Much love,
Kramisar,
Epämuodollinen, viestissä perheelle