Portugaliksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Dear John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Olá Vítor,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Oi Vítor,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Vítor,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Meu querido,
Minha querida,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Meu amado,
Minha amada,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your E-mail.
Obrigado por seu e-mail.
Aiempaan viestiin vastaaminen
It was good to hear from you again.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Aiempaan viestiin vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Escrevo-lhe para dizer que ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
Você já fez planos para ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
It was so kind of you to write / invite / send…
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
Lamento informá-lo que ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Fiquei tão triste ao saber que ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Please add me on...messenger. My username is…
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his/her love.
...manda lembranças.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Diga olá para ... por mim.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Escreva novamente em breve.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Escreva de volta quando...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Cuide-se.
Viesti perheelle ja ystäville
I love you.
Eu te amo.
Kirje kumppanille
Best wishes,
Abraços,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
Com carinho,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
Com carinho,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All the best,
Tudo de bom,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All my love,
Com todo meu amor,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Com muito amor,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Much love,
Com muito amor,
Epämuodollinen, viestissä perheelle