Koreaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Dear John,
정아에게
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
어머니께/ 아버지께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
작은 삼촌께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
안녕 수지야!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
수지야!
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
수지!
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
나의 사랑 ... 에게
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
사랑하는 부인,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your E-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Aiempaan viestiin vastaaminen
It was good to hear from you again.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Aiempaan viestiin vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
..관련 계획이 있으십니까?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
It was so kind of you to write / invite / send…
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
...를 알려주게 되어 기뻐!
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
... 듣게 되어 기뻐
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
...를 알려주게 되어 유감이야.
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Please add me on...messenger. My username is…
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his/her love.
...도 안부를 물어보십니다.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
곧 답장 받길 기대할게.
Vastauspyyntö
Write back soon.
곧 답장 써주십시오.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
...면 답장을 주십시오.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
건강히 지내세요.
Viesti perheelle ja ystäville
I love you.
사랑해요.
Kirje kumppanille
Best wishes,
좋은 하루 보내세요.
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All the best,
사랑하는 마음 담아.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All my love,
사랑하는 마음과 함께.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Lots of love,
사랑과 함께 보냅니다.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Much love,
사랑하며, ... 보냅니다.
Epämuodollinen, viestissä perheelle