Hollanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Dear John,
Beste Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Hallo Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Hoi Jan
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Jan
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Lieve ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Liefste ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Lieve Jan
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your E-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Aiempaan viestiin vastaaminen
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Aiempaan viestiin vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
It was so kind of you to write / invite / send…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Please add me on...messenger. My username is…
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his/her love.
... doet jou de groeten.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Het ga je goed.
Viesti perheelle ja ystäville
I love you.
Ik hou van je.
Kirje kumppanille
Best wishes,
Hartelijke groeten,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
Groeten,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All the best,
Groeten,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All my love,
Liefs,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Liefs,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Much love,
Liefs,
Epämuodollinen, viestissä perheelle