Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Dear John,
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Aiempaan viestiin vastaaminen
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Aiempaan viestiin vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
It was so kind of you to write / invite / send…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Please add me on...messenger. My username is…
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his/her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Atentu.
Viesti perheelle ja ystäville
I love you.
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
Best wishes,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All the best,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All my love,
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Multe da amo,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Much love,
Multa amo,
Epämuodollinen, viestissä perheelle