Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Onnentoivotukset

Onnentoivotukset - Avioliitto

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
祝贺,愿你们幸福快乐。
Vastavihityn parin onnittelu
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
致以我对你们婚姻最真诚的祝福。
Vastavihityn parin onnittelu
Congratulations on tying the knot!
恭喜喜结连理!
Epämuodollinen, vastavihityn parin onnitteleminen, jonka tunnet melko hyvin
Congratulations on saying your "I do's"!
祝你们百年好合!
Epämuodollinen, vastavihityn parin onnitteleminen, jonka tunnet melko hyvin
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
恭祝新郎新娘永结同心。
Vastavihityn parin onnittelu

Onnentoivotukset - Kihlaus

Congratulations on your engagement!
恭喜你们订婚!
Yleinen onnittelu kihlauksen johdosta
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
祝贺你们订婚并一切顺利。
Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
恭喜订婚,我祝你们永远快乐幸福。
Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
恭喜订婚,我祝你们彼此永远甜蜜幸福。
Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
恭喜你们订婚,大喜之日确定了吗?
Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu, jonka tunnet hyvin, kysyäksesi milloin vietetään häitä

Onnentoivotukset - Syntymäpäivät ja vuosipäivät

Birthday greetings!
生日问候!
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa
Happy Birthday!
生日快乐!
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa
Many happy returns!
笑口常开!
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa
Wishing you every happiness on your special day.
祝你在这特别的日子里快乐幸福。
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa
May all your wishes come true. Happy Birthday!
愿你心想事成,生日快乐!
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
祝你在这特别的一天开心幸福,生日快乐!
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa
Happy Anniversary!
纪念日快乐!
Yleinen hääpäiväonnittelu, usein korteissa
Happy…Anniversary!
...纪念日快乐!
Hääpäivätoivotus tietylle vuosimäärälle (esim. hopeahäät, timanttihäät)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
经过...年你们的婚姻一如既往,周年纪念日快乐!
Avioliiton pituuden korostaminen ja hyvän hääpäivän toivottaminen
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
瓷婚纪念日快乐!
20-vuotishääpäivätoivotus
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
银婚纪念日快乐!
25-vuotishääpäivätoivotus
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
红宝石婚纪念日快乐!
40-vuotishääpäivätoivotus
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
珍珠婚纪念日快乐!
30-vuotishääpäivätoivotus
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
珊瑚婚纪念日快乐!
35-vuotishääpäivätoivotus
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
金婚纪念日快乐!
50-vuotishääpäiväonnittelu
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
钻石婚纪念日快乐!
60-vuotishääpäivätoivotus

Onnentoivotukset - Parane pian - toivotukset

Get well soon.
早日康复
Yleinen parane pian -toivotus, usein kortissa
I hope you make a swift and speedy recovery.
希望你早日康复。
Yleinen parane pian -toivotus
We hope that you will be up and about in no time.
我们祝愿你尽快康复。
Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä
Thinking of you. May you feel better soon.
挂念你,愿你早日康复。
Yleinen parane pian -toivotus
From everybody at…, get well soon.
来自...每个人的祝福,早日康复。
Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä toimistosta tai työpaikalta
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
早日康复,这里的每个人都送上他们的祝福。
Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä toimistosta tai työpaikalta

Onnentoivotukset - Yleiset onnittelut

Congratulations on…
祝愿你...
Yleinen onnittelulause
I wish you the best of luck and every success in…
祝福你一切顺利并在...方面成功
Toivotetaan onnea tulevaisuudelle
I wish you every success in…
我祝你在...方面成功
Toivotetaan onnea tulevaisuudelle
We would like to send you our congratulations on…
我们就...向你表示祝贺
Onnitellaan tietyn asian saavuttamisesta
Well done on…
...做得好!
Onnitellaan tietyn asian saavuttamisesta, vähemmän virallinen
Congratulations on passing your driving test!
恭喜通过驾照考试!
Onnittelu ajokokeen suorittamisesta
Well done. We knew you could do it.
做得好!我们就知道你能做到。
Läheisen perheenjäsenen tai ystävän onnittelu
Congrats!
恭喜!
Epämuodollinen, melko harvinainen, lyhyt onnittelumuoto

Onnentoivotukset - Onnentoivotukset akateemisesta suorituksesta

Congratulations on your graduation!
恭喜毕业!
Onnittelu korkeakoulusta valmistumisesta
Congratulations on passing your exams!
恭喜通过考试!
Onnittelu kokeen läpäisystä koulussa
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
谁这么聪明,考试考得真棒!
Epämuodollinen puhekielinen ilmaisu, kun joku suoriutuu erittäin hyvin kokeessa
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
恭喜获得硕士学位,祝你工作一切顺利。
Onnittelu maisterintutkinnon suorittamisesta ja onnentoivotus tulevaisuudelle
Well done on your great exam results and all the best for the future.
恭喜你获得出色的考试成绩并祝未来一切顺利。
Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, mutta epävarma siitä, jatkaako henkilö yliopistoon vai töihin
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
恭喜通过考试,祝你事业一切顺利。
Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, kun tiedät, että henkilö jatkaa suoraan töihin
Well done on getting into University. Have a great time!
恭喜进入大学!祝一切顺利!
Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, kun tiedät, että henkilö jatkaa suoraan yliopistoon

Onnentoivotukset - Surunvalittelut

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
听到...突然逝去的消息我们都很震惊,谨致以深切的同情和问候。
Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut. Kuolema oli joko yllättävä tai odotettavissa.
We are so very sorry to hear about your loss.
听到您亲人逝去的消息我们都非常遗憾。
Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut
I offer you my deepest condolences on this dark day.
在这悲伤的日子里,我向你致以最深切的哀悼。
Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
我们对您儿子/女儿/丈夫/妻子...的不幸逝世感到非常难过。
Surunvalittelut jollekin, jonka poika / tytär / mies / vaimo on kuollut
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
在这最艰难的时刻,请接受我们最深切和诚挚的哀悼。
Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
在这最艰难的时刻,我们和您还有您的家人在一起。
Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Onnentoivotukset - Urasaavutukset

We wish you the best of luck in your new job at…
祝你在...的新工作一切顺利
Menestyksen toivottaminen uuteen työhön
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
从你在...,我们祝你在新工作中一切顺利。
Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työpaikassa
We wish you the best of luck in your new position of…
我们祝你在...该职位中一切顺利
Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työtehtävässä
We wish you every success for your latest career move.
我们祝您在新的工作中圆满顺利。
Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työpaikassa
Congratulations on getting the job!
恭喜获得这个工作!
Onnittelut henkilölle, joka on saanut uuden, tuottavan työn
Good luck on your first day at…
祝在...的第一天工作顺利
Onnentoivotus ensimmäiselle työpäivälle

Onnentoivotukset - Lapsen syntymä

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
很高兴获知您喜添贵子/千金,恭喜。
Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä
Congratulations on your new arrival!
恭喜喜得贵子/千金。
Onnittelu pariskunnalle lapsen syntymästä
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
致刚升格为妈妈:致以对您与您的儿子/女子真诚的祝福。
Naiselle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
恭喜您喜获贵子/千金。
Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
致...的值得骄傲的父母:恭喜您新添贵子/千金,我确信你们将是出色的家长。
Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnentoivotukset - Kiitoskirjeet

Many thanks for…
谢谢...
Yleinen kiitosviesti
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
我想代表我丈夫/妻子和我自己表达对...的感谢
Kiittäminen oman ja toisen puolesta
I really don't know how to thank you for…
我真不知道怎么感谢您...
Kiitoksen ilmaisu jollekin, joka on tehnyt jotain puolestasi
As a small token of our gratitude…
为表达我们的心意...
Annettaessa jollekin lahja kiitokseksi
We would like to extend our warmest thanks to…for…
我们想就...对...表达我们最衷心的感谢
Kiitollisuuden osoittaminen henkilölle, joka on tehnyt puolestasi jotain
We are very grateful to you for…
对...我们非常感谢你
Vilpittömän kiitollisuuden osoittaminen henkilölle, joka on tehnyt puolestasi jotain
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
不用客气,相反,我们应该谢谢你!
Käytetään kun joku kiittää sinua jostain, mistä hyödyitte myös itse.

Onnentoivotukset - Juhlapyhätoivotukset

Season's greetings from…
来自...的节日问候
Joulun ja uudenvuodentoivotus Yhdysvalloissa
Merry Christmas and a Happy New Year!
圣诞快乐,新年快乐!
Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä maissa
Happy Easter!
复活节快乐!
Pääsiäisen toivotus kristityissä maissa
Happy Thanksgiving!
感恩节快乐!
Kiitospäivän toivotus Yhdysvalloissa
Happy New Year!
新年快乐!
Uudenvuoden toivotus
Happy Holidays!
假日愉快!
Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytetty juhlapyhätoivotus (erityisesti jouluun ja hanukkaan liittyvä)
Happy Hanukkah!
光明节快乐!
Hanukantoivotus
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
祝你排灯节快乐!愿此排灯节光明永驻。
Diwalintoivotus
Merry Christmas! / Happy Christmas!
圣诞节快乐!
Jouluntoivotus kristityissä maissa
Merry Christmas and a Happy New Year!
圣诞节快乐,新年快乐!
Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!