Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Дорогой Иван,
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Дорогая мама/папа
Estimata paĉjo/panjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Дорогой дядя Петя,
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Привет, Иван,
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Здорово, Иван,
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Иван,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Любимый (ая),
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Дорогой мой...
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Милый Иван,
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Спасибо за письмо.
Dankon pro via letero.
Kirjeeseen vastaaminen
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Kirjeeseen vastaaminen
Извини, что так долго не писал(а)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Мы так давно не общались
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
С удовольствием сообщаю, что...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Я был рад услышать, что...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Я так сожалею о...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... тоже шлет привет.
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Передай ... привет от меня.
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Надеюсь на скорый ответ.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
Ответь как можно скорее
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
Напиши, если/когда...
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Береги себя.
Atentu.
Kirje perheelle ja ystäville
Я тебя люблю.
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
С наилучшими пожеланиями
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
С наилучшими пожеланиями,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
С уважением..
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Всего наилучшего,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
С любовью,
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Я вас люблю,
Multe da amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Люблю,
Multa amo,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle