Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Дорогой Иван,
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Привет, Иван,
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Здорово, Иван,
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Иван,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Любимый (ая),
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Дорогой мой...
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Милый Иван,
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Спасибо за письмо.
Thank you for your letter.
Kirjeeseen vastaaminen
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
Kirjeeseen vastaaminen
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... тоже шлет привет.
…sends his / her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Береги себя.
Take care.
Kirje perheelle ja ystäville
Я тебя люблю.
I love you.
Kirje kumppanille
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
С уважением..
Kindest regards,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Всего наилучшего,
All the best,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
С любовью,
All my love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Я вас люблю,
Lots of love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Люблю,
Much love,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle