Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Kedves John!
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Kedves Anya / Apa!
Estimata paĉjo/panjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Kedves Jerome Nagybácsi!
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Szia John!
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Szia John!
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John!
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Drága John!
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Köszönöm a leveledet.
Dankon pro via letero.
Kirjeeseen vastaaminen
Jó volt megint hallani felőled.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Kirjeeseen vastaaminen
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Azért írok, hogy elmondjam ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Van már valami programod...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Örömmel jelentem be, hogy ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Örömmel hallottam, hogy ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... is üdvözletét küldi.
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Üdvözöld...-t helyettem is.
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Várom a válaszodat.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
Írj hamar.
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
Írj, amint ....
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Írj, ha többet megtudsz.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Vigyázz magadra.
Atentu.
Kirje perheelle ja ystäville
Szeretlek
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Szeretettel,
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Szeretettel, / Sok puszi,
Multe da amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Szeretettel, / Sok puszi,
Multa amo,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle