Hollanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Milý Johne,
Beste Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Milá maminko, Milý tatínku,
Beste mama / papa
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Milý strýčku Jerome,
Beste oom Jeroen
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Ahoj Johne,
Hallo Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Čau Johne,
Hoi Jan
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Johne,
Jan
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Můj milý/Moje milá,
Lieve ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Liefste ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Nejdražší Johne,
Lieve Jan
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Děkuji za Tvůj dopis.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Kirjeeseen vastaaminen
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Kirjeeseen vastaaminen
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Už máš nějaké plány na... ?
Heb je al plannen voor ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Helaas moet ik je melden dat ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Je mi moc líto, že...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... posílá pozdrav!
... doet jou de groeten.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Pozdravuj ode mě... .
Doe ... de groeten namens mij.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Těším se na tvojí odpověď.
Ik hoop snel van jou te horen.
Vastauspyyntö
Napiš brzy.
Schrijf me snel terug.
Suora vastauspyyntö
Napiš mi prosím, až...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Opatruj se.
Het ga je goed.
Kirje perheelle ja ystäville
Miluji tě.
Ik hou van je.
Kirje kumppanille
S přáním všeho nejlepšího,
Hartelijke groeten,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Mějte se moc hezky,
Met hartelijke groeten,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Nejsrdečnější pozdravy,
Groeten,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Jen to nejlepší,
Groeten,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
S láskou,
Liefs,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
S láskou,
Liefs,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
S láskou,
Liefs,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle