Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Milý Johne,
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Milá maminko, Milý tatínku,
Estimata paĉjo/panjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Milý strýčku Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Ahoj Johne,
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Čau Johne,
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Johne,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Můj milý/Moje milá,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Děkuji za Tvůj dopis.
Dankon pro via letero.
Kirjeeseen vastaaminen
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Kirjeeseen vastaaminen
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Opatruj se.
Atentu.
Kirje perheelle ja ystäville
Miluji tě.
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
S láskou,
Multe da amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
S láskou,
Multa amo,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle