Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Milý Johne,
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Milá maminko, Milý tatínku,
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Milý strýčku Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Ahoj Johne,
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Čau Johne,
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Johne,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Můj milý/Moje milá,
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Nejdražší Johne,
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Děkuji za Tvůj dopis.
Thank you for your letter.
Kirjeeseen vastaaminen
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
It was good to hear from you again.
Kirjeeseen vastaaminen
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Píši, abych Ti řekl(a), že...
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Už máš nějaké plány na... ?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
S potěšením (vám) oznamuji, že...
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Je mi moc líto, že...
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... posílá pozdrav!
…sends his / her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Pozdravuj ode mě... .
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Těším se na tvojí odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
Napiš brzy.
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
Napiš mi prosím, až...
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Opatruj se.
Take care.
Kirje perheelle ja ystäville
Miluji tě.
I love you.
Kirje kumppanille
S přáním všeho nejlepšího,
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Mějte se moc hezky,
With best wishes,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Nejsrdečnější pozdravy,
Kindest regards,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Jen to nejlepší,
All the best,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
S láskou,
All my love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
S láskou,
Lots of love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
S láskou,
Much love,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle