Hollanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

เรียน จอห์น
Beste Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Beste mama / papa
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
เรียนคุณลุง เจอโรม
Beste oom Jeroen
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Hallo Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
ว่าไง จอห์น
Hoi Jan
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
จอห์น
Jan
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
ที่รักของฉัน
Lieve ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
สุดที่รักของฉัน
Liefste ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Lieve Jan
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Hartelijk dank voor jouw brief.
Kirjeeseen vastaaminen
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Kirjeeseen vastaaminen
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Heb je al plannen voor ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Helaas moet ik je melden dat ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... doet jou de groeten.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Doe ... de groeten namens mij.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Ik hoop snel van jou te horen.
Vastauspyyntö
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Schrijf me snel terug.
Suora vastauspyyntö
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Het ga je goed.
Kirje perheelle ja ystäville
ฉันรักคุณ
Ik hou van je.
Kirje kumppanille
ขอให้โชคดี
Hartelijke groeten,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
ขอให้โชคดี
Met hartelijke groeten,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Groeten,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
โชคดี
Groeten,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
ด้วยความรักยิ่ง
Liefs,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Liefs,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
รักอย่างมาก
Liefs,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle