Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

เรียน จอห์น
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Estimata paĉjo/panjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
เรียนคุณลุง เจอโรม
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
ว่าไง จอห์น
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
จอห์น
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
ที่รักของฉัน
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
สุดที่รักของฉัน
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Dankon pro via letero.
Kirjeeseen vastaaminen
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Estis bona denove aŭdi de vi.
Kirjeeseen vastaaminen
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Atentu.
Kirje perheelle ja ystäville
ฉันรักคุณ
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
ขอให้โชคดี
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
ขอให้โชคดี
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
โชคดี
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
ด้วยความรักยิ่ง
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Multe da amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
รักอย่างมาก
Multa amo,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle