Tanskaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Hyvä John,
Kære John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hei äiti / isä
Kære Mor / Far,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Hei setä Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hei John,
Hej John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Heippa John,
Hej John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Rakkaani,
Kære,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Rakkaani,
Kæreste,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Rakas John,
Kæreste John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Kiitos kirjeestäsi.
Tak for dit brev,
Kirjeeseen vastaaminen
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Det var godt at høre fra dig igen.
Kirjeeseen vastaaminen
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Onko sinulla suunnitelmia...
Har du lavet nogle planer den...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Ilahduin kuullessani, että...
Jeg var henrykt at høre om...
Tietojen tai uutisten välittäminen
On ikävää kertoa, että...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Olin pahoillani kuullessani, että...
Jeg var så ked af at høre at...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... lähettää terveisiä.
... siger hej.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Sano ... terveisiä minulta.
Sig hej til... for mig.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Vastauspyyntö
Kirjoita taas pian.
Skriv tilbage snart.
Suora vastauspyyntö
Kirjoita takaisin heti, kun...
Skriv endelig tilbage når...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Pärjäilkää.
Have det godt.
Kirje perheelle ja ystäville
Rakastan sinua.
Jeg elsker dig.
Kirje kumppanille
Terveisin,
De bedste ønsker,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Parhain terveisin,
Med de bedste ønsker,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Parhain terveisin,
Venligste hilsner,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kaikkea hyvää,
Alt det bedste,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Rakkaudella,
Kærligst,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Rakkain terveisin,
Masser af kærlighed,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Rakkaudella,
Meget kærlighed,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle