Hollanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Hyvä John,
Beste Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hei äiti / isä
Beste mama / papa
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Hei setä Jerome,
Beste oom Jeroen
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hei John,
Hallo Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Heippa John,
Hoi Jan
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Jan
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Rakkaani,
Lieve ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Rakkaani,
Liefste ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Rakas John,
Lieve Jan
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Kiitos kirjeestäsi.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Kirjeeseen vastaaminen
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Kirjeeseen vastaaminen
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Onko sinulla suunnitelmia...
Heb je al plannen voor ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Ilahduin kuullessani, että...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
On ikävää kertoa, että...
Helaas moet ik je melden dat ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Olin pahoillani kuullessani, että...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... lähettää terveisiä.
... doet jou de groeten.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Sano ... terveisiä minulta.
Doe ... de groeten namens mij.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Ik hoop snel van jou te horen.
Vastauspyyntö
Kirjoita taas pian.
Schrijf me snel terug.
Suora vastauspyyntö
Kirjoita takaisin heti, kun...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Pärjäilkää.
Het ga je goed.
Kirje perheelle ja ystäville
Rakastan sinua.
Ik hou van je.
Kirje kumppanille
Terveisin,
Hartelijke groeten,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Parhain terveisin,
Met hartelijke groeten,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Parhain terveisin,
Groeten,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kaikkea hyvää,
Groeten,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Rakkaudella,
Liefs,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Rakkain terveisin,
Liefs,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Rakkaudella,
Liefs,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle