Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Hyvä John,
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hei äiti / isä
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Hei setä Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hei John,
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Heippa John,
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Rakkaani,
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Rakkaani,
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Rakas John,
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Kiitos kirjeestäsi.
Thank you for your letter.
Kirjeeseen vastaaminen
Oli mukava kuulla sinusta taas.
It was good to hear from you again.
Kirjeeseen vastaaminen
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Onko sinulla suunnitelmia...
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Ilahduin kuullessani, että...
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
On ikävää kertoa, että...
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Olin pahoillani kuullessani, että...
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... lähettää terveisiä.
…sends his / her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Sano ... terveisiä minulta.
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
Kirjoita taas pian.
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
Kirjoita takaisin heti, kun...
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Pärjäilkää.
Take care.
Kirje perheelle ja ystäville
Rakastan sinua.
I love you.
Kirje kumppanille
Terveisin,
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Parhain terveisin,
With best wishes,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Parhain terveisin,
Kindest regards,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kaikkea hyvää,
All the best,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Rakkaudella,
All my love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Rakkain terveisin,
Lots of love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Rakkaudella,
Much love,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle