Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Lieber Johannes,
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Liebe(r) Mama / Papa,
Estimata paĉjo/panjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Lieber Onkel Hieronymus,
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hallo Johannes,
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey Johannes,
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Johannes,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mein(e) Liebe(r),
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mein(e) Liebste(r),
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Liebster Johannes,
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Vielen Dank für Deinen Brief.
Dankon pro via letero.
Kirjeeseen vastaaminen
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Kirjeeseen vastaaminen
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Hast Du schon Pläne für...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... grüßt herzlich.
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Bitte grüße... von mir.
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
Schreib mir bitte bald zurück.
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Mach's gut.
Atentu.
Kirje perheelle ja ystäville
Ich liebe Dich.
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
Herzliche Grüße
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Mit besten Grüßen
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Beste Grüße
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Alles Gute
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Alles Liebe
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Alles Liebe
Multe da amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Alles Liebe
Multa amo,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle