Koreaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Hej John,
소연이에게
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hej mamma/pappa,
부모님께,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Hej farbror/morbror Jerome,
삼촌께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hejsan John,
안녕 현주야!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Halloj John,
야 미영아,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
미영,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Min kära,
내 사랑에게,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Min älskling,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Min käre John,
사랑하는 현정씨
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Tack för ditt brev.
편지 주셔서 감사합니다.
Kirjeeseen vastaaminen
Det var roligt att du hörde av dig igen.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Kirjeeseen vastaaminen
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Jag skriver för att berätta att ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Har ni några planer för ...?
...관련 계획이 있나요?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Det gläder mig att kunna meddela att ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Det glädjer mig att höra att ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Tietojen tai uutisten välittäminen
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Jag blev så ledsen att höra att ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... hälsar.
...도 안부를 물으십니다.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Hälsa ... från mig.
...께도 안부 전해 주십시오.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Vastauspyyntö
Skriv tillbaka snart.
빨리 답장 주세요.
Suora vastauspyyntö
Skriv gärna tillbaka när ...
... 이면 답장을 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Meddela mig då du vet något mer.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sköt om dig.
건강히 지내세요.
Kirje perheelle ja ystäville
Jag älskar dig.
사랑합니다.
Kirje kumppanille
Varma hälsningar,
그리운 마음 담아 ... 가.
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Hjärtliga hälsningar,
그리운 마음 담아 ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Hjärtligaste hälsningar,
감사하며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Jag önskar dig allt gott,
... 드림 (보냄)
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Många kramar,
사랑을 보내며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kramar,
사랑과 함께 보냅니다.
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Puss och kram,
사랑하는 마음으로,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle