Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Hej John,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hejsan John,
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Halloj John,
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Min kära,
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Min älskling,
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Tack för ditt brev.
谢谢您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Har ni några planer för ...?
你有没有...的计划?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Det gläder mig att kunna meddela att ...
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Det glädjer mig att höra att ...
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Jag blev så ledsen att höra att ...
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Skriv tillbaka snart.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Skriv gärna tillbaka när ...
当...,请回复
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Meddela mig då du vet något mer.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sköt om dig.
保重。
Kirje perheelle ja ystäville
Jag älskar dig.
我爱你。
Kirje kumppanille
Varma hälsningar,
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Många kramar,
致以我的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kramar,
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Puss och kram,
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle