Japaniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Hej John,
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hej mamma/pappa,
お母さんへ/お父さんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Hej farbror/morbror Jerome,
太郎おじさんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hejsan John,
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Halloj John,
太郎くんへ
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
太郎くんへ
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Min kära,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Min älskling,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Min käre John,
太郎へ
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Tack för ditt brev.
お手紙ありがとう。
Kirjeeseen vastaaminen
Det var roligt att du hörde av dig igen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Kirjeeseen vastaaminen
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
長い間連絡してなくてごめんね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Jag skriver för att berätta att ...
・・・・をお知らせします。
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Har ni några planer för ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Det gläder mig att kunna meddela att ...
・・・・を報告します。
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Det glädjer mig att höra att ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Tietojen tai uutisten välittäminen
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Jag blev så ledsen att höra att ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... hälsar.
・・・・がよろしく言っていました。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Hälsa ... från mig.
・・・・によろしく言っておいてね。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
お返事を待っています。
Vastauspyyntö
Skriv tillbaka snart.
はやく返事を書いてね。
Suora vastauspyyntö
Skriv gärna tillbaka när ...
・・・・の時は連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Meddela mig då du vet något mer.
なにか報告があったらまた教えてください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sköt om dig.
元気でね
Kirje perheelle ja ystäville
Jag älskar dig.
好きだよ
Kirje kumppanille
Varma hälsningar,
じゃあね
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Hjärtliga hälsningar,
じゃあね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Hjärtligaste hälsningar,
またね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Jag önskar dig allt gott,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Många kramar,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kramar,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Puss och kram,
体に気をつけてね
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle