Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Hej John,
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hej mamma/pappa,
Estimata paĉjo/panjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Hej farbror/morbror Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hejsan John,
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Halloj John,
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Min kära,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Min älskling,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Min käre John,
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Tack för ditt brev.
Dankon pro via letero.
Kirjeeseen vastaaminen
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Kirjeeseen vastaaminen
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Jag skriver för att berätta att ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Har ni några planer för ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Det glädjer mig att höra att ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Jag blev så ledsen att höra att ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... hälsar.
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Hälsa ... från mig.
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
Skriv tillbaka snart.
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
Skriv gärna tillbaka när ...
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Meddela mig då du vet något mer.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sköt om dig.
Atentu.
Kirje perheelle ja ystäville
Jag älskar dig.
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
Varma hälsningar,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Hjärtliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Hjärtligaste hälsningar,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Jag önskar dig allt gott,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Många kramar,
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kramar,
Multe da amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Puss och kram,
Multa amo,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle