Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Hej John,
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hej mamma/pappa,
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Hej farbror/morbror Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hejsan John,
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Halloj John,
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Min kära,
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Min älskling,
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Min käre John,
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Tack för ditt brev.
Thank you for your letter.
Kirjeeseen vastaaminen
Det var roligt att du hörde av dig igen.
It was good to hear from you again.
Kirjeeseen vastaaminen
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Jag skriver för att berätta att ...
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Har ni några planer för ...?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Det gläder mig att kunna meddela att ...
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Det glädjer mig att höra att ...
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Jag blev så ledsen att höra att ...
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... hälsar.
…sends his / her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Hälsa ... från mig.
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
Skriv tillbaka snart.
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
Skriv gärna tillbaka när ...
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Meddela mig då du vet något mer.
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sköt om dig.
Take care.
Kirje perheelle ja ystäville
Jag älskar dig.
I love you.
Kirje kumppanille
Varma hälsningar,
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Hjärtliga hälsningar,
With best wishes,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Hjärtligaste hälsningar,
Kindest regards,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Jag önskar dig allt gott,
All the best,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Många kramar,
All my love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kramar,
Lots of love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Puss och kram,
Much love,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle