Tšekiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Cher Benjamin,
Milý Johne,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Chère Maman / Cher Papa,
Milá maminko, Milý tatínku,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Cher Oncle Jeremy,
Milý strýčku Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Salut Sylvain,
Ahoj Johne,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Coucou Daniel,
Čau Johne,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Victor,
Johne,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mon chéri / Ma chérie,
Můj milý/Moje milá,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Mon très cher Christophe,
Nejdražší Johne,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Merci pour votre lettre.
Děkuji za Tvůj dopis.
Kirjeeseen vastaaminen
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Kirjeeseen vastaaminen
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Je t'écris pour te dire que...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
As-tu prévu quelque chose pour...?
Už máš nějaké plány na... ?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
J'ai la joie de vous annoncer que...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Tietojen tai uutisten välittäminen
J'ai le regret de vous informer que...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Je mi moc líto, že...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...envoie ses salutations.
... posílá pozdrav!
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Dis bonjour à... de ma part.
Pozdravuj ode mě... .
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Těším se na tvojí odpověď.
Vastauspyyntö
Écris-moi vite.
Napiš brzy.
Suora vastauspyyntö
Écris-moi quand...
Napiš mi prosím, až...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Prends soin de toi.
Opatruj se.
Kirje perheelle ja ystäville
Je t'aime.
Miluji tě.
Kirje kumppanille
Tous mes vœux,
S přáním všeho nejlepšího,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Amitiés,
Mějte se moc hezky,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Amicalement,
Nejsrdečnější pozdravy,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bien à vous/toi,
Jen to nejlepší,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tendrement,
S láskou,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bises,
S láskou,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bisous,
S láskou,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle