Thaiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Cher Benjamin,
เรียน จอห์น
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Chère Maman / Cher Papa,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Cher Oncle Jeremy,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Salut Sylvain,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Coucou Daniel,
ว่าไง จอห์น
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Victor,
จอห์น
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mon chéri / Ma chérie,
ที่รักของฉัน
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
สุดที่รักของฉัน
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Mon très cher Christophe,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Merci pour votre lettre.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Kirjeeseen vastaaminen
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Kirjeeseen vastaaminen
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Je t'écris pour te dire que...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
As-tu prévu quelque chose pour...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
J'ai la joie de vous annoncer que...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai eu la joie d'apprendre que...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Tietojen tai uutisten välittäminen
J'ai le regret de vous informer que...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...envoie ses salutations.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Dis bonjour à... de ma part.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Vastauspyyntö
Écris-moi vite.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Suora vastauspyyntö
Écris-moi quand...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Prends soin de toi.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Kirje perheelle ja ystäville
Je t'aime.
ฉันรักคุณ
Kirje kumppanille
Tous mes vœux,
ขอให้โชคดี
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Amitiés,
ขอให้โชคดี
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Amicalement,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bien à vous/toi,
โชคดี
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tendrement,
ด้วยความรักยิ่ง
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bises,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bisous,
รักอย่างมาก
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle