Ruotsiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Cher Benjamin,
Hej John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Chère Maman / Cher Papa,
Hej mamma/pappa,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Cher Oncle Jeremy,
Hej farbror/morbror Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Salut Sylvain,
Hejsan John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Coucou Daniel,
Halloj John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Victor,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mon chéri / Ma chérie,
Min kära,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Min älskling,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Mon très cher Christophe,
Min käre John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Merci pour votre lettre.
Tack för ditt brev.
Kirjeeseen vastaaminen
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Kirjeeseen vastaaminen
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Je t'écris pour te dire que...
Jag skriver för att berätta att ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
As-tu prévu quelque chose pour...?
Har ni några planer för ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
J'ai la joie de vous annoncer que...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Det glädjer mig att höra att ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
J'ai le regret de vous informer que...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...envoie ses salutations.
... hälsar.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Dis bonjour à... de ma part.
Hälsa ... från mig.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Vastauspyyntö
Écris-moi vite.
Skriv tillbaka snart.
Suora vastauspyyntö
Écris-moi quand...
Skriv gärna tillbaka när ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Meddela mig då du vet något mer.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Prends soin de toi.
Sköt om dig.
Kirje perheelle ja ystäville
Je t'aime.
Jag älskar dig.
Kirje kumppanille
Tous mes vœux,
Varma hälsningar,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Amitiés,
Hjärtliga hälsningar,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Amicalement,
Hjärtligaste hälsningar,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bien à vous/toi,
Jag önskar dig allt gott,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tendrement,
Många kramar,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bises,
Kramar,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bisous,
Puss och kram,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle