Koreaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Cher Benjamin,
소연이에게
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Chère Maman / Cher Papa,
부모님께,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Cher Oncle Jeremy,
삼촌께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Salut Sylvain,
안녕 현주야!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Coucou Daniel,
야 미영아,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Victor,
미영,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mon chéri / Ma chérie,
내 사랑에게,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Mon très cher Christophe,
사랑하는 현정씨
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Merci pour votre lettre.
편지 주셔서 감사합니다.
Kirjeeseen vastaaminen
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Kirjeeseen vastaaminen
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Je t'écris pour te dire que...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
As-tu prévu quelque chose pour...?
...관련 계획이 있나요?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
J'ai la joie de vous annoncer que...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai eu la joie d'apprendre que...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Tietojen tai uutisten välittäminen
J'ai le regret de vous informer que...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...envoie ses salutations.
...도 안부를 물으십니다.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Dis bonjour à... de ma part.
...께도 안부 전해 주십시오.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Vastauspyyntö
Écris-moi vite.
빨리 답장 주세요.
Suora vastauspyyntö
Écris-moi quand...
... 이면 답장을 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Prends soin de toi.
건강히 지내세요.
Kirje perheelle ja ystäville
Je t'aime.
사랑합니다.
Kirje kumppanille
Tous mes vœux,
그리운 마음 담아 ... 가.
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Amitiés,
그리운 마음 담아 ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Amicalement,
감사하며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bien à vous/toi,
... 드림 (보냄)
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tendrement,
사랑을 보내며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bises,
사랑과 함께 보냅니다.
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bisous,
사랑하는 마음으로,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle