Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Cher Benjamin,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Cher Oncle Jeremy,
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Salut Sylvain,
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Coucou Daniel,
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Victor,
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Mon très cher Christophe,
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Merci pour votre lettre.
谢谢您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
As-tu prévu quelque chose pour...?
你有没有...的计划?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Dis bonjour à... de ma part.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Écris-moi vite.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Écris-moi quand...
当...,请回复
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Prends soin de toi.
保重。
Kirje perheelle ja ystäville
Je t'aime.
我爱你。
Kirje kumppanille
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Amicalement,
最衷心的问候,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tendrement,
致以我的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bises,
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bisous,
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle