Japaniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Cher Benjamin,
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Chère Maman / Cher Papa,
お母さんへ/お父さんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Cher Oncle Jeremy,
太郎おじさんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Salut Sylvain,
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Coucou Daniel,
太郎くんへ
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Victor,
太郎くんへ
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mon chéri / Ma chérie,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Mon très cher Christophe,
太郎へ
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Merci pour votre lettre.
お手紙ありがとう。
Kirjeeseen vastaaminen
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Kirjeeseen vastaaminen
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
長い間連絡してなくてごめんね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Je t'écris pour te dire que...
・・・・をお知らせします。
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
As-tu prévu quelque chose pour...?
・・・・に何か予定はありますか?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
J'ai la joie de vous annoncer que...
・・・・を報告します。
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai eu la joie d'apprendre que...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Tietojen tai uutisten välittäminen
J'ai le regret de vous informer que...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...envoie ses salutations.
・・・・がよろしく言っていました。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Dis bonjour à... de ma part.
・・・・によろしく言っておいてね。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
お返事を待っています。
Vastauspyyntö
Écris-moi vite.
はやく返事を書いてね。
Suora vastauspyyntö
Écris-moi quand...
・・・・の時は連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
なにか報告があったらまた教えてください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Prends soin de toi.
元気でね
Kirje perheelle ja ystäville
Je t'aime.
好きだよ
Kirje kumppanille
Tous mes vœux,
じゃあね
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Amitiés,
じゃあね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Amicalement,
またね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bien à vous/toi,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tendrement,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bises,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bisous,
体に気をつけてね
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle