Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Cher Benjamin,
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Chère Maman / Cher Papa,
Estimata paĉjo/panjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Cher Oncle Jeremy,
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Salut Sylvain,
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Coucou Daniel,
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Victor,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mon chéri / Ma chérie,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Mon très cher Christophe,
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Merci pour votre lettre.
Dankon pro via letero.
Kirjeeseen vastaaminen
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Kirjeeseen vastaaminen
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Je t'écris pour te dire que...
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
J'ai la joie de vous annoncer que...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
J'ai le regret de vous informer que...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...envoie ses salutations.
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Dis bonjour à... de ma part.
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
Écris-moi vite.
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
Écris-moi quand...
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Prends soin de toi.
Atentu.
Kirje perheelle ja ystäville
Je t'aime.
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
Tous mes vœux,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Amitiés,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Amicalement,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bien à vous/toi,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tendrement,
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bises,
Multe da amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Bisous,
Multa amo,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle