Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Drogi Janie,
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Estimata paĉjo/panjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Drogi Wujku,
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Cześć Michale,
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hej Janku,
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Janku,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mój Drogi/Moja Droga,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Najdroższy/Najdroższa,
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dziękuję za Twój list.
Dankon pro via letero.
Kirjeeseen vastaaminen
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Kirjeeseen vastaaminen
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Piszę, by przekazać Ci...
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Czy masz już plany na...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Ucieszyłem się słysząc, że...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Z przykrością piszę, że...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Tak przykro mi słyszeć, że...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
Pozdrowienia od...
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Pozdrów ode mnie...
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Czekam na Twoją odpowiedź.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
Odpisz szybko.
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
Odpisz, gdy...
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Trzymaj się ciepło.
Atentu.
Kirje perheelle ja ystäville
Kocham Cię.
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Pozdrawiam ciepło,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Serdecznie pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ściskam,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Buziaki,
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ściskam serdecznie,
Multe da amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Mnóstwo buziaków,
Multa amo,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle