Tanskaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Querido Vítor,
Querida Maria,
Kære John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Querida Mãe,
Querido Pai,
Kære Mor / Far,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Kære Onkel Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Olá Vítor,
Hej John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Oi Vítor,
Hej John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Vítor,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Meu querido,
Minha querida,
Kære,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Meu amado,
Minha amada,
Kæreste,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amado Vítor,
Amada Maria,
Kæreste John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Obrigado por sua carta.
Tak for dit brev,
Kirjeeseen vastaaminen
Foi bom ter notícias suas novamente.
Det var godt at høre fra dig igen.
Kirjeeseen vastaaminen
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Escrevo-lhe para dizer que ...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Você já fez planos para ...?
Har du lavet nogle planer den...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Jeg var henrykt at høre om...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Lamento informá-lo que ...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Fiquei tão triste ao saber que ...
Jeg var så ked af at høre at...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...manda lembranças.
... siger hej.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diga olá para ... por mim.
Sig hej til... for mig.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Espero ter notícias suas em breve.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Vastauspyyntö
Escreva novamente em breve.
Skriv tilbage snart.
Suora vastauspyyntö
Escreva de volta quando...
Skriv endelig tilbage når...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Cuide-se.
Have det godt.
Kirje perheelle ja ystäville
Eu te amo.
Jeg elsker dig.
Kirje kumppanille
Abraços,
De bedste ønsker,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Com carinho,
Med de bedste ønsker,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Com carinho,
Venligste hilsner,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tudo de bom,
Alt det bedste,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Com todo meu amor,
Kærligst,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Com muito amor,
Masser af kærlighed,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Com muito amor,
Meget kærlighed,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle