Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Αγαπητέ Ιωάννη,
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Estimata paĉjo/panjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Γεια σου Γιαννάκη,
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Έλα Γιαννάκη,
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Γιαννάκη,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Αγάπη μου,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Αγάπη μου,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Dankon pro via letero.
Kirjeeseen vastaaminen
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Kirjeeseen vastaaminen
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Έχεις σχέδια για...;
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
γράψε μου σύντομα.
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
Γράψε μου όταν...
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Να σε καλά.
Atentu.
Kirje perheelle ja ystäville
Σε αγαπώ.
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
Τις καλύτερες ευχές μου,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Αγάπη,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Με τις καλύτερες ευχές,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Με αγάπη,
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Με όλη μου την αγάπη,
Multe da amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Πολλή αγάπη,
Multa amo,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle