Ranskaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

소연이에게
Cher Benjamin,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
부모님께,
Chère Maman / Cher Papa,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
삼촌께
Cher Oncle Jeremy,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
안녕 현주야!
Salut Sylvain,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
야 미영아,
Coucou Daniel,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
미영,
Victor,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
내 사랑에게,
Mon chéri / Ma chérie,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
사랑하는 현정씨
Mon très cher Christophe,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
편지 주셔서 감사합니다.
Merci pour votre lettre.
Kirjeeseen vastaaminen
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Kirjeeseen vastaaminen
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Je t'écris pour te dire que...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
...관련 계획이 있나요?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
...을 알려주게 되어 기뻐.
J'ai la joie de vous annoncer que...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Tietojen tai uutisten välittäminen
...를 알려주게 되어 유감이야.
J'ai le regret de vous informer que...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
... 소식을 들으니 참 유감이야.
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...도 안부를 물으십니다.
...envoie ses salutations.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
...께도 안부 전해 주십시오.
Dis bonjour à... de ma part.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Vastauspyyntö
빨리 답장 주세요.
Écris-moi vite.
Suora vastauspyyntö
... 이면 답장을 주세요.
Écris-moi quand...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
건강히 지내세요.
Prends soin de toi.
Kirje perheelle ja ystäville
사랑합니다.
Je t'aime.
Kirje kumppanille
그리운 마음 담아 ... 가.
Tous mes vœux,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
그리운 마음 담아 ... 드림
Amitiés,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
감사하며, ... 드림
Amicalement,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
... 드림 (보냄)
Bien à vous/toi,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑을 보내며, ... 드림
Tendrement,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑과 함께 보냅니다.
Bises,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑하는 마음으로,
Bisous,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle