Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

소연이에게
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
부모님께,
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
안녕 현주야!
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
야 미영아,
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
미영,
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
내 사랑에게,
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
내가 제일 사랑하는 ... 에게
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
사랑하는 현정씨
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
편지 주셔서 감사합니다.
谢谢您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
很高兴再次收到您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

말해줄게 있어서 편지를 써요.
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
...관련 계획이 있나요?
你有没有...的计划?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
...을 알려주게 되어 기뻐.
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
... 소식을 들으니 참 유감이야.
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...도 안부를 물으십니다.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
...께도 안부 전해 주십시오.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
빨리 답장 주세요.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
... 이면 답장을 주세요.
当...,请回复
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
건강히 지내세요.
保重。
Kirje perheelle ja ystäville
사랑합니다.
我爱你。
Kirje kumppanille
그리운 마음 담아 ... 가.
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
그리운 마음 담아 ... 드림
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
감사하며, ... 드림
最衷心的问候,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
... 드림 (보냄)
一切顺利,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑을 보내며, ... 드림
致以我的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑하는 마음으로,
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle