Japaniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

소연이에게
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
부모님께,
お母さんへ/お父さんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
삼촌께
太郎おじさんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
안녕 현주야!
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
야 미영아,
太郎くんへ
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
미영,
太郎くんへ
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
내 사랑에게,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
내가 제일 사랑하는 ... 에게
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
사랑하는 현정씨
太郎へ
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
편지 주셔서 감사합니다.
お手紙ありがとう。
Kirjeeseen vastaaminen
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Kirjeeseen vastaaminen
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
長い間連絡してなくてごめんね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

말해줄게 있어서 편지를 써요.
・・・・をお知らせします。
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
...관련 계획이 있나요?
・・・・に何か予定はありますか?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
...을 알려주게 되어 기뻐.
・・・・を報告します。
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Tietojen tai uutisten välittäminen
...를 알려주게 되어 유감이야.
残念だけど・・・・をお知らせます。
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
... 소식을 들으니 참 유감이야.
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...도 안부를 물으십니다.
・・・・がよろしく言っていました。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
...께도 안부 전해 주십시오.
・・・・によろしく言っておいてね。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
お返事を待っています。
Vastauspyyntö
빨리 답장 주세요.
はやく返事を書いてね。
Suora vastauspyyntö
... 이면 답장을 주세요.
・・・・の時は連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
なにか報告があったらまた教えてください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
건강히 지내세요.
元気でね
Kirje perheelle ja ystäville
사랑합니다.
好きだよ
Kirje kumppanille
그리운 마음 담아 ... 가.
じゃあね
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
그리운 마음 담아 ... 드림
じゃあね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
감사하며, ... 드림
またね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
... 드림 (보냄)
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑을 보내며, ... 드림
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑과 함께 보냅니다.
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑하는 마음으로,
体に気をつけてね
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle