Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

소연이에게
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
부모님께,
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
삼촌께
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
안녕 현주야!
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
야 미영아,
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
미영,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
내 사랑에게,
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
내가 제일 사랑하는 ... 에게
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
사랑하는 현정씨
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
편지 주셔서 감사합니다.
Thank you for your letter.
Kirjeeseen vastaaminen
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
It was good to hear from you again.
Kirjeeseen vastaaminen
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

말해줄게 있어서 편지를 써요.
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
...관련 계획이 있나요?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
...을 알려주게 되어 기뻐.
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
...를 알려주게 되어 유감이야.
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
... 소식을 들으니 참 유감이야.
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...도 안부를 물으십니다.
…sends his / her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
...께도 안부 전해 주십시오.
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
빨리 답장 주세요.
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
... 이면 답장을 주세요.
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
건강히 지내세요.
Take care.
Kirje perheelle ja ystäville
사랑합니다.
I love you.
Kirje kumppanille
그리운 마음 담아 ... 가.
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
그리운 마음 담아 ... 드림
With best wishes,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
감사하며, ... 드림
Kindest regards,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
... 드림 (보냄)
All the best,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑을 보내며, ... 드림
All my love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑과 함께 보냅니다.
Lots of love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑하는 마음으로,
Much love,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle