Ranskaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

亲爱的约翰,
Cher Benjamin,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
亲爱的妈妈/爸爸,
Chère Maman / Cher Papa,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
亲爱的Jerome叔叔,
Cher Oncle Jeremy,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
你好,约翰,
Salut Sylvain,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
嘿,约翰,
Coucou Daniel,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
约翰,
Victor,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
我亲爱的,
Mon chéri / Ma chérie,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
我最亲爱的,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
最亲爱的约翰,
Mon très cher Christophe,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
谢谢您的来信。
Merci pour votre lettre.
Kirjeeseen vastaaminen
很高兴再次收到您的来信。
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Kirjeeseen vastaaminen
对不起,这么久没有给你写信。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

我给您写信是为了告诉您...
Je t'écris pour te dire que...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
你有没有...的计划?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
非常感谢发送/邀请/附上...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
很高兴宣布...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...我非常高兴
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Tietojen tai uutisten välittäminen
很遗憾地告诉你们...
J'ai le regret de vous informer que...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...很遗憾
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...致上他/她的祝福。
...envoie ses salutations.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
代我向...问好。
Dis bonjour à... de ma part.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
我期待着尽快能收到您的回复。
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Vastauspyyntö
尽快回复。
Écris-moi vite.
Suora vastauspyyntö
当...,请回复
Écris-moi quand...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
保重。
Prends soin de toi.
Kirje perheelle ja ystäville
我爱你。
Je t'aime.
Kirje kumppanille
衷心的祝福,
Tous mes vœux,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
致以最衷心的祝福,
Amitiés,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
最衷心的问候,
Amicalement,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
一切顺利,
Bien à vous/toi,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
致以我的祝福,
Tendrement,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Bises,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Bisous,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle