Koreaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

亲爱的约翰,
소연이에게
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
亲爱的妈妈/爸爸,
부모님께,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
亲爱的Jerome叔叔,
삼촌께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
你好,约翰,
안녕 현주야!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
嘿,约翰,
야 미영아,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
约翰,
미영,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
我亲爱的,
내 사랑에게,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
我最亲爱的,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
最亲爱的约翰,
사랑하는 현정씨
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
谢谢您的来信。
편지 주셔서 감사합니다.
Kirjeeseen vastaaminen
很高兴再次收到您的来信。
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Kirjeeseen vastaaminen
对不起,这么久没有给你写信。
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

我给您写信是为了告诉您...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
你有没有...的计划?
...관련 계획이 있나요?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
非常感谢发送/邀请/附上...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
很高兴宣布...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...我非常高兴
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Tietojen tai uutisten välittäminen
很遗憾地告诉你们...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...很遗憾
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...致上他/她的祝福。
...도 안부를 물으십니다.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
代我向...问好。
...께도 안부 전해 주십시오.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
我期待着尽快能收到您的回复。
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Vastauspyyntö
尽快回复。
빨리 답장 주세요.
Suora vastauspyyntö
当...,请回复
... 이면 답장을 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
如果你有更多消息时,请发送给我。
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
保重。
건강히 지내세요.
Kirje perheelle ja ystäville
我爱你。
사랑합니다.
Kirje kumppanille
衷心的祝福,
그리운 마음 담아 ... 가.
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
致以最衷心的祝福,
그리운 마음 담아 ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
最衷心的问候,
감사하며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
一切顺利,
... 드림 (보냄)
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
致以我的祝福,
사랑을 보내며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
사랑과 함께 보냅니다.
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
사랑하는 마음으로,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle