Japaniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

亲爱的约翰,
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
亲爱的妈妈/爸爸,
お母さんへ/お父さんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
亲爱的Jerome叔叔,
太郎おじさんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
你好,约翰,
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
嘿,约翰,
太郎くんへ
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
约翰,
太郎くんへ
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
我亲爱的,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
我最亲爱的,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
最亲爱的约翰,
太郎へ
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
谢谢您的来信。
お手紙ありがとう。
Kirjeeseen vastaaminen
很高兴再次收到您的来信。
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Kirjeeseen vastaaminen
对不起,这么久没有给你写信。
長い間連絡してなくてごめんね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
しばらく連絡を取ってなかったね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

我给您写信是为了告诉您...
・・・・をお知らせします。
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
你有没有...的计划?
・・・・に何か予定はありますか?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
非常感谢发送/邀请/附上...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
很高兴宣布...
・・・・を報告します。
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...我非常高兴
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Tietojen tai uutisten välittäminen
很遗憾地告诉你们...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...很遗憾
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...致上他/她的祝福。
・・・・がよろしく言っていました。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
代我向...问好。
・・・・によろしく言っておいてね。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
我期待着尽快能收到您的回复。
お返事を待っています。
Vastauspyyntö
尽快回复。
はやく返事を書いてね。
Suora vastauspyyntö
当...,请回复
・・・・の時は連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
如果你有更多消息时,请发送给我。
なにか報告があったらまた教えてください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
保重。
元気でね
Kirje perheelle ja ystäville
我爱你。
好きだよ
Kirje kumppanille
衷心的祝福,
じゃあね
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
致以最衷心的祝福,
じゃあね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
最衷心的问候,
またね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
一切顺利,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
致以我的祝福,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
体に気をつけてね
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle