Italiaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

亲爱的约翰,
Caro Luca,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
亲爱的妈妈/爸爸,
Cari mamma e papà,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
亲爱的Jerome叔叔,
Caro zio Flavio,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
你好,约翰,
Ciao Matteo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
嘿,约翰,
Ciao Matty!
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
约翰,
Luca,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
我亲爱的,
Tesoro,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
我最亲爱的,
Amore,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
最亲爱的约翰,
Amore mio,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
谢谢您的来信。
Grazie per avermi scritto.
Kirjeeseen vastaaminen
很高兴再次收到您的来信。
Che bello sentirti!
Kirjeeseen vastaaminen
对不起,这么久没有给你写信。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

我给您写信是为了告诉您...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
你有没有...的计划?
Hai già dei piani per...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
非常感谢发送/邀请/附上...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
很高兴宣布...
Sono felice di annunciarti che...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...我非常高兴
Sono davvero felice di sapere che...
Tietojen tai uutisten välittäminen
很遗憾地告诉你们...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...很遗憾
Mi dispiace sapere che...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...致上他/她的祝福。
...ti manda i suoi saluti.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
代我向...问好。
Salutami...
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
我期待着尽快能收到您的回复。
Spero di avere presto tue notizie.
Vastauspyyntö
尽快回复。
Rispondimi presto.
Suora vastauspyyntö
当...,请回复
Rispondimi non appena...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
保重。
Stammi bene.
Kirje perheelle ja ystäville
我爱你。
Ti amo.
Kirje kumppanille
衷心的祝福,
I migliori auguri
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
致以最衷心的祝福,
Con i migliori auguri
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
最衷心的问候,
Cari saluti
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
一切顺利,
Tante belle cose
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
致以我的祝福,
Con tanto amore
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Tanti cari saluti
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Con affetto,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle