Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

亲爱的约翰,
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
亲爱的妈妈/爸爸,
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
亲爱的Jerome叔叔,
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
你好,约翰,
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
嘿,约翰,
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
约翰,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
我亲爱的,
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
我最亲爱的,
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
最亲爱的约翰,
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
谢谢您的来信。
Thank you for your letter.
Kirjeeseen vastaaminen
很高兴再次收到您的来信。
It was good to hear from you again.
Kirjeeseen vastaaminen
对不起,这么久没有给你写信。
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

我给您写信是为了告诉您...
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
你有没有...的计划?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
非常感谢发送/邀请/附上...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
很高兴宣布...
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...我非常高兴
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
很遗憾地告诉你们...
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...很遗憾
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...致上他/她的祝福。
…sends his / her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
代我向...问好。
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
我期待着尽快能收到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
尽快回复。
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
当...,请回复
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
保重。
Take care.
Kirje perheelle ja ystäville
我爱你。
I love you.
Kirje kumppanille
衷心的祝福,
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
致以最衷心的祝福,
With best wishes,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
最衷心的问候,
Kindest regards,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
一切顺利,
All the best,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
致以我的祝福,
All my love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Lots of love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Much love,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle