Ranskaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

佐藤君へ
Cher Benjamin,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
お母さんへ/お父さんへ
Chère Maman / Cher Papa,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
太郎おじさんへ
Cher Oncle Jeremy,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
佐藤君へ
Salut Sylvain,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎くんへ
Coucou Daniel,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎くんへ
Victor,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
太郎へ
Mon chéri / Ma chérie,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
太郎へ
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
太郎へ
Mon très cher Christophe,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
お手紙ありがとう。
Merci pour votre lettre.
Kirjeeseen vastaaminen
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Kirjeeseen vastaaminen
長い間連絡してなくてごめんね。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
しばらく連絡を取ってなかったね。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

・・・・をお知らせします。
Je t'écris pour te dire que...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
・・・・に何か予定はありますか?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
・・・・を報告します。
J'ai la joie de vous annoncer que...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・ということを聞いてうれしいです。
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Tietojen tai uutisten välittäminen
残念だけど・・・・をお知らせます。
J'ai le regret de vous informer que...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・を聞いて私も悲しいです。
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
・・・・がよろしく言っていました。
...envoie ses salutations.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
・・・・によろしく言っておいてね。
Dis bonjour à... de ma part.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
お返事を待っています。
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Vastauspyyntö
はやく返事を書いてね。
Écris-moi vite.
Suora vastauspyyntö
・・・・の時は連絡してください。
Écris-moi quand...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
なにか報告があったらまた教えてください。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
元気でね
Prends soin de toi.
Kirje perheelle ja ystäville
好きだよ
Je t'aime.
Kirje kumppanille
じゃあね
Tous mes vœux,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
じゃあね
Amitiés,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
またね
Amicalement,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
元気でね
Bien à vous/toi,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
元気でね
Tendrement,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
元気でね
Bises,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
体に気をつけてね
Bisous,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle