Koreaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

佐藤君へ
소연이에게
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
お母さんへ/お父さんへ
부모님께,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
太郎おじさんへ
삼촌께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
佐藤君へ
안녕 현주야!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎くんへ
야 미영아,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎くんへ
미영,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
太郎へ
내 사랑에게,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
太郎へ
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
太郎へ
사랑하는 현정씨
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
お手紙ありがとう。
편지 주셔서 감사합니다.
Kirjeeseen vastaaminen
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Kirjeeseen vastaaminen
長い間連絡してなくてごめんね。
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
しばらく連絡を取ってなかったね。
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

・・・・をお知らせします。
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
・・・・に何か予定はありますか?
...관련 계획이 있나요?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
・・・・を報告します。
...을 알려주게 되어 기뻐.
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・ということを聞いてうれしいです。
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Tietojen tai uutisten välittäminen
残念だけど・・・・をお知らせます。
...를 알려주게 되어 유감이야.
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・を聞いて私も悲しいです。
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
・・・・がよろしく言っていました。
...도 안부를 물으십니다.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
・・・・によろしく言っておいてね。
...께도 안부 전해 주십시오.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
お返事を待っています。
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Vastauspyyntö
はやく返事を書いてね。
빨리 답장 주세요.
Suora vastauspyyntö
・・・・の時は連絡してください。
... 이면 답장을 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
なにか報告があったらまた教えてください。
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
元気でね
건강히 지내세요.
Kirje perheelle ja ystäville
好きだよ
사랑합니다.
Kirje kumppanille
じゃあね
그리운 마음 담아 ... 가.
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
じゃあね
그리운 마음 담아 ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
またね
감사하며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
元気でね
... 드림 (보냄)
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
元気でね
사랑을 보내며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
元気でね
사랑과 함께 보냅니다.
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
体に気をつけてね
사랑하는 마음으로,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle