Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

佐藤君へ
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
お母さんへ/お父さんへ
Estimata paĉjo/panjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
佐藤君へ
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎くんへ
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎くんへ
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
太郎へ
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
太郎へ
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
太郎へ
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
お手紙ありがとう。
Dankon pro via letero.
Kirjeeseen vastaaminen
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Kirjeeseen vastaaminen
長い間連絡してなくてごめんね。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
しばらく連絡を取ってなかったね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

・・・・をお知らせします。
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
・・・・を報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
残念だけど・・・・をお知らせます。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
・・・・がよろしく言っていました。
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
・・・・によろしく言っておいてね。
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
お返事を待っています。
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
はやく返事を書いてね。
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
・・・・の時は連絡してください。
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
なにか報告があったらまた教えてください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
元気でね
Atentu.
Kirje perheelle ja ystäville
好きだよ
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
じゃあね
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
じゃあね
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
またね
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
元気でね
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
元気でね
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
元気でね
Multe da amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
体に気をつけてね
Multa amo,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle